Home » Kinh Nghiệm và Giáo Dục by John Dewey
Kinh Nghiệm và Giáo Dục John Dewey

Kinh Nghiệm và Giáo Dục

John Dewey

Published
ISBN :
Paperback
240 pages
Enter the sum

 About the Book 

Kinh nghiệm và giáo dục (Experience and Education) của John Dewey là tập sách được xuất bản năm 1938 dựa trên một bài nói chuyện do ông thực hiện cùng năm đó theo lời mời của Hội Kappa Delta Pi. Tập sách là sự đúc kết của chính tác giả qua nhiều khóMoreKinh nghiệm và giáo dục (Experience and Education) của John Dewey là tập sách được xuất bản năm 1938 dựa trên một bài nói chuyện do ông thực hiện cùng năm đó theo lời mời của Hội Kappa Delta Pi. Tập sách là sự đúc kết của chính tác giả qua nhiều khó khăn, đổi thay của nền giáo dục Mỹ từ sự ra đời của Tuyên ngôn Độc lập (1776) đến cuộc Cách mạng công nghiệp và kỷ nguyên Tiến bộ (1980-1920), trào lưu cải cách sư phạm Mỹ (tân giáo dục) vào cuối thế kỉ 19. Ông muốn bày tỏ rằng giáo dục phải được hiểu theo nghĩa thuần khiết và giản dị, chúng ta cần hiểu rõ giáo dục là gì và những điều kiện nào cần phải được thỏa mãn để giáo dục có thể trở thành một thực tế chứ không phải một cái tên gọi hoặc một khẩu hiệu. Đây cũng là một cách để các nhà lãnh đạo trường học Việt Nam lắng nghe và nhìn lại quan điểm cải cách khác nhau trong sự nghiệp xây dựng giáo dục nước nhà tại thời điểm khó khăn chưa từng thấy như hiện nay: Làm ra một điều tích cực là chống tiêu cực mạnh mẽ nhất.